De siste årene har vanlige folk med helt alminnelige inntekter blitt vitne til at mange av våre fremste tillitsvalgte i lokalparlamenter som på stortinget har gitt seg selv, og mennesker de omgås med, økonomiske fordeler og andre fordeler som gir makt og prestisje, vi vanlige folk bare kan drømme om.

Kommunepolitikerne våre er mer opptatt av å bygge ut svømmehaller, kulturhus og andre høystatusbygg i kommunen, enn å kjøpe opp og regulere tomtegrunn, slik at boligbyggelaget kan bygge rimelige leiligheter i forhold til vanlige folks økonomi.

Ordfører Janicke Andreassen (Ap) i Porsgrunn kommune. (Foto hentet fra Porsgrunn kommunes facebookside)

«Vi er alle like, men noen er likere enn andre». Dette «skjønne» poenget i forfatteren George Orwells roman «Animal Farm» fra 1964 dukker opp med ujevne mellomrom når vi mennesker snakker om hverandre, kritiserer hverandres bevegelsesgrunner, for hvorfor vi gjør som vi gjør.

Hvorfor nyvalgt ordfører Janicke Andreassen nå har tatt parti med mytteristene, forblir for mange en gåte. Det er selvsagt den enkleste veien å gå og tilby rådmann Christiansen sluttpakke som skattebetalerne betaler, slik at det igjen blir ro i organisasjonen. Men det er jo feil vei å gå.

Gå av, Jonas!

29.12.2023

Arbeiderpartiets partileder og statsminister Jonas Gahr Støre.

I min verden oppfører mange seg sånn sett dårlig, ja som egoister. De er ikke villig til å bidra verken i forhold til ryddighet, dugnad eller skikkelighet.

Jeg har alltid likt å lese hva et redaktørstyrt medium egentlig mener i samfunnsdebatten. Gjennom avisas «Leder» forteller den mye om hvor avisa politisk står i landskapet, og ikke minst hva redaktøren, ofte gjennom en eller flere lederskribenter, tenker i forhold til politikk og samfunnsliv.

Ufaglærte som faglærte i dårlig betalte jobber i det private og offentlige, minstepensjonister, folk som har falt utenfor arbeidslivet og uføre sliter økonomisk. Derfor var meldingen fra Norges Bank nedslående lesning for dem med lite fra før.

Sånn sett går no dagan fort som svint … i alle fall reiser våre fremste politiske og industrielle ledere klimavennlig og lett i privatjetfly over skyene til COP28 i Dubai.