En rev i hønsegården?

24.01.2024

Ordfører Janicke Andreassen (Ap) i Porsgrunn kommune. (Foto hentet fra Porsgrunn kommunes facebookside)

- Har ordfører Janicke Andreassen i Porsgrunn blitt ført bak lyset av kommunalsjefene?

Rådmann Rose-Marie Christiansen har nå blitt presset til offentlig å gi sin versjon av arbeidskonflikten i toppbyråkratiet i Porsgrunn kommune. Gjennom flere uker har lekkasjer til media lekket ut fra politisk ledelse og fra rådmannens stab. Hun har blitt forsøkt framstilt som inkompetent og udugelig med sin «myke» lederstil, og bak lekkasjene står ansatte i toppbyråkratiet og innsidefolk i politisk ledelse.

Jeg har skrevet en kommentar om denne dype arbeidskonflikten tidligere, hvor jeg etter å ha samlet inn informasjon fra ulike kilder i Porsgrunn, konkluderte med at rådmann Christiansen over tid har blitt «knivstukket» i ryggen, først av sin kommunalsjef Hallfrid Os, dernest av hele ledergruppa. Opplysninger jeg sitter inne med forteller at rådmannens «sekretær», kommunalsjef Hallfrid Os, har motarbeidet sin sjef rådmann Christiansen gjennom tid, og til slutt fått med seg sine kommunalsjef-kollegaer på renkespillet.

Nå har endelig rådmann Christiansen utgitt sin versjon av arbeidskonflikten offentlig, og hennes versjon stemmer overens med hva andre observatører har konkludert.

Dette betyr at Porsgrunn kommune har blitt et «revehol» i forhold til arbeidsmiljøet i ledergruppa, hvor en kommunalsjef har ganget opp og fått med seg sine kollegaer på renkespillet.

Det betyr igjen at ordfører Janicke Andreassen kan ha blitt ført bak lyset av kommunalsjefene, og da især av kommunalsjef Hallfrid Os. Fram til i dag har ansvaret for arbeidskonflikten ligget på rådmann Christiansen, mens observatører har konkludert med at ansvaret for arbeidskonflikten i rådhuset kun ligger hos kommunalsjef Hallfrid Os.

Porsgrunn kommune er ikke tjent med et arbeidsmiljø i toppbyråkratiet, hvor sjefene stikker hverandre i ryggen. Rådmann Christiansen har fått beskjed av ordfører Andreassen om at hennes dager i Porsgrunn kommune er talte, og årsaksforklaringene ordfører Andreassen har fått via rådmannens stab i rådhuset til å gi rådmann Christensen sparken med solid sluttpakke, har tydeligvis basert seg på fullstendig feil faktagrunnlag.

Nå må ordfører Andreassen på vegne av innbyggerne i Porsgrunn kommune gi rådmann Christiansen er uforbeholden unnskyldning, og gjeninnsette den sykemeldte rådmann Christiansen i rådmannsjobben. Deretter må kommunalsjef Hallfrid Os omplasseres til en jobb hvor hun ikke har med skikkelige folk å gjøre til daglig. Hun har gjort nok ugagn som kommunalsjef.

Kommunalsjefene som også har blitt ført bak lyset av en overbevisende kollega, må også gi rådmannen en offentlig unnskyldning. Så er det opp til sjefen, rådmann Christiansen, å komme sine kommunalsjefer i møte som deres sjef.

Hvis ikke må de øvrige kommunalsjefene overflyttes til andre jobber i kommunen, eller at de søker seg nye «utfordringer» i andre kommuner. Slik andre folk må.

Det er en tid for å handle på en anstendig måte overfor rådmann Christiansen, og det er nå. Politikerne, ordfører Andreassen, varaordfører Stamland og Esben Storvand, har fått delegert myndighet av bystyret til å få en slutt på arbeidskonflikten. Nå må denne politiske topptrioen i Porsgrunn bystyre ha hodet på riktig plass og behandle rådmann Christiansen med respekt og anstendighet, noe rådmann Christiansen ikke har blitt til del i denne stygge bakvaskelsesprosessen mot henne i rådhuset.