I privatfly til og fra COP28 i Dubai

12.12.2023

Sånn sett går no dagan fort som svint … i alle fall reiser våre fremste politiske og industrielle ledere klimavennlig og lett i privatjetfly over skyene til COP28 i Dubai.

Det er artig å observere våre fremste ledere hektet på «det grønne skiftet». Politiske ledere, næringslivsledere- og eiere og de mange representantene fra byråkrati og ideelle, grønne organisasjoner samler seg i store flokker under årets store grønne happening, COP28 i Dubai.

Det samtidig som en ny rapport utgitt av FN under klimatoppmøtet forteller at det brukes opp mot 7 billioner dollar årlig i offentlig og privat finansiering som nettopp støtter opp om menneskelige aktiviteter som direkte skader naturen. Det er 30 ganger beløpet som brukes årlig på naturbaserte, klimavennlige løsninger.

COP28 i Gulf-staten De forente arabiske emirater, hvor Dubai er den største byen og en av verdens største forurensere av CO2-utslipp per innbygger, er et selvsagt sted for mer enn 100 000 mennesker å reise til. De fleste delegatene reiser selvsagt med CO2-fiendtlige fly, da det ellers vil ta lang tid å nå destinasjonen.

Neste klimatoppmøte ønsker Kasakhstan å arrangere, til tross for at dette landet også er en av verdens verste CO2-utslipper per innbygger.

FNs store klimakonferanser rundt om i verden har blitt Big Business. For arrangørlandet skaper det arbeidsplasser og vekst før, under og etter klimatoppmøtet. FNs mantra er å utfase fossilt brensel som kull, olje og gass og erstatte energien dette lager med fornybare alternativer som vind, sol, vann og geotermisk energi.

Dette er gode, politiske hensikter. Det er også tydelig for enhver at jordkloden opplever klimaendringer, men om klimaendringene vi opplever er menneskeskapte, naturlige klimaendringer eller en kombinasjon av disse, klarer ikke forskerne å enes om.

Men, sånn sett er det vanskelig å bedrive klimatoppmøter og avtale begrensninger i forhold til skadelige utslipp til luft og vann, når halvparten av jordens befolkning på 7,9 milliarder mennesker ikke stiller seg bak avtaleutkast og inngåtte avtaler noen rike land har gjort som med Paris-avtalen i 2015.

Denne avtalen i seg selv var et gjennombrudd, men ingen land klarer å følge opp avtalens innhold.

Stor-forurensere som alle land i Midtøsten, de fleste land i Østen, Kina, India, Russland, USA, Canada, Japan etc. har store befolkningsgrupper som er helt avhengig av nettopp kull, olje og gass for å overleve, både i forhold til industri og næringsliv, dermed også arbeidsplasser og oppvarming av husholdninger.

Det grønne skiftet er viktig for alle jordens innbyggere, men å lage avtaler om reduksjon av klimagasser som strekker seg over noen få år og ikke mange, mange tiår fram i tid, ja kanskje hundre år fram i tid, er en umulig oppgave å gjennomføre for mennesker i de fleste land i verden.

Lille Norge med sine 5,3 millioner innbyggere pøser ut penger på alle gode og mindre gode klimatiltak her hjemme og ute i verden, samtidig som ingenting skjer. Kina fortsetter å bygge nye kullkraftverk, andre land lager olje og gass om til livsnødvendig energi og andre land har ikke andre steder å kaste innbyggernes søppel enn ut i de største og viktigste elvene i verden. Slik at alle hav i verden blir forurenset med blant mye annet, plastmaterialer.

Det blir litt som med krigen mellom palestinernes Hamas og Israel: man bomber hverandre sønder og sammen, for så å be verdenssamfunnet om finansiering til å bygge opp på nytt. Slik har krigen mellom Palestinerne og staten Israel holdt på siden 1950-tallet.

Slik er det også med de mange gode klimatiltakene gjennom FN-systemet: avtaler på avtaler mellom ulike land underskrives i den beste hensikt, men ingen av partene overholder avtalen de har forpliktet seg til.

Ikke fordi de unike landene ikke ønsker utslippskutt av farlige og giftige gasser til luften vi puster i, men fordi avtaletekstens innhold vil ramme innbyggerne i landene så hardt og dyrt, at ingen har råd til å følge opp. Dermed må man begynne nærmest på nytt under hver klimakonferanse.

Og, de samme privatjetflyene med de samme politiske lederne og industrilederne- og eierne suser over himmelen til nytt klimatoppmøte år etter år.

Sånn sett går no dagan fort som svint … i alle fall reiser våre fremste politiske og industrielle ledere klimavennlig og lett i privatjetfly over skyene til COP28 i Dubai.