Gå av, Jonas!

29.12.2023

                                                                    Arbeiderpartiets partileder og statsminister Jonas Gahr Støre.

- Det norske folk trenger verken deg eller Arbeiderpartiet til å føre Høyres politikk. Det klarer Erna Solberg og partiet Høyre bedre sjøl!

Kanskje 15 prosents oppslutning bør være skjæringspunktet for når Jonas Gahr Støre og Arbeiderpartiet bør forlate regjeringskontorene?

Uten politisk kontroll over norsk kraft-politikk, vil Arbeiderpartiet fordunste som folkeparti. Det er nok å se til oppsmuldringen av det franske arbeiderpartiet ved valget i 2017. Sosialistpartiet gikk fra et bredt anlagt folkeparti til et miniparti i løpet av to valgdager.

Arbeiderpartiet vaker på ulike politiske målinger rundt 18-20 prosents oppslutning i befolkningen. Det er langt unna tidligere statsminister og partileder Torbjørn Jaglands ultimatum til norske velgere om 36,9 prosent av velgermassen etter valget i 1997.

Hvis ikke 36,9 prosent ville han gå av som statsminister. Partiet fikk 35 prosent av stemmene ved valget. Jagland gikk av og overlot stafettpinnen til den borgerlige, blå fløyen.

For inntil 25-30 år siden var det fremdeles mulig for norske velgere å vite hva Arbeiderpartiet mente om ulike politiske saker, uten å ha lest partiprogrammet. Det var en innlært magerefleksjon for de fleste på arbeidstakersiden den gangen at når et politisk problem dukket opp, løste Arbeiderpartiets ordfører-posisjon i kommunestyret eller statsministeren og stortingsflertallet opp i floken.

Nå med partileder og statsminister Jonas Gahr Støre ved roret er det umulig å kjenne igjen denne magerefleksen. Hele partiet har blitt gjennomsyret av markedsliberalistiske, politiske broilere som har blitt valgt inn på stortinget. Det som en konsekvens av at de femten fylkene (fra januar 2024) også velger broilere vokst inn i partiene, altså tillitsvalgte uten utdanning og arbeidslivserfaring. Mer enn halvparten av Arbeiderparti-regjeringens ministre mangler ordinær arbeidserfaring og utdanning. Et hederlig unntak er faktisk Telemarks egen strømminister Terje Aasland, som er utdannet elektriker.

Arbeiderpartiet har i dag endret seg til et mellomstort blåblått markedsliberalistisk høyreparti, og svarer ikke lenger opp til vanlige arbeidsfolks forventninger om at partiet skal forstå deres hverdagsproblemer. Nå har vi hatt vedvarende strømhelvete siden 2022, da North Sea Link åpnet strømkabelen til England. Strømprisene, nettleieprisene og økende avgifter er i ferd med å ruinere husholdninger og småbedrifter.

Prognosene for 2024 er heller ikke lystig lesning: strømprisene skal ytterligere opp!

Norge har i perioder Nord-Europas dyreste strømpriser, vi som bor i et land som produserer all den fornybare krafta landet trenger. I 2025 skal etter planen strømstøtteordningen fases ut. En strømstøtteordning som likevel er en politisk hån mot husholdninger og bedrifter på hver sin måte.

Nå har det også åpnet en ny strømkabel mellom Danmark og England. Den vil også fordyre norsk strøm i 2024.

At norske husholdninger og bedrifter må se seg nødt til å kjøpe egenprodusert, fornybar strøm solgt gjennom ulike strømbørser, er en hån mot det norske folk. Denne vedvarende hånen fra stortinget og spesielt fra Arbeiderpartiet mot det norske folk, blir møtt med raseri og motstand i befolkningen. Arbeiderpartiet har falt som en stein på meningsmålingene. Kommunevalget i september 2023 kan være kniven som stakk hull på den politiske Arbeiderparti-ballongen. Da mistet Arbeiderpartiet ordføreren i de største byene, og mistet også mye av tilliten hos folk.

Stortingsvalget i 2025 kan bli katastrofalt for Arbeiderpartiet og Senterpartiet. For Arbeiderpartiets del kan stortingsvalget 2025 bli slutten som et bredt folkeparti. Folk kjenner ikke igjen politikken som skal være for vanlige folk, og partiet leverer heller ikke lenger forutsigbar politikk.

Arbeiderpartiets lederskap ønsker fullstendig markedsstyring av norsk strømpolitikk, og nettopp det er velgerne imot.

Derimot, hadde Arbeiderpartiets lederskap innfridd folks forventninger og tatt politisk kontroll tilbake over norsk fornybar kraft og forenklet hele strømsystemet, ville partiet opplevd økt tilslutning. Kanskje partiet alene på ny strømpolitikk ville ha blitt det ubestridte, og største norske folkepartiet igjen?

Slik Arbeiderpartiets broilere på stortinget og i regjeringen styrer i dag, ser ikke velgerne forskjell på Arbeiderpartiet og Høyres.

Og, da har det skjedd noe fryktelig galt, ved at Arbeiderpartiet har latt politiske broilere uten utdanning og arbeidslivserfaring meisle ut såkalt sosialdemokratisk fordelingspolitikk, svært få nordmenn kjenner seg igjen i.

Da er det heller naturlig å stemme på Høyre, noe flere og flere velgere også gjør. Høyre lager ren høyrepolitikk. Den politikken er også laget av politiske broilere uten utdanning og arbeidslivserfaring. Men det er jo sånn Høyre-velgere vil ha det.