En verbal hook er på sin plass

20.12.2023

Jeg har alltid likt å lese hva et redaktørstyrt medium egentlig mener i samfunnsdebatten. Gjennom avisas «Leder» forteller den mye om hvor avisa politisk står i landskapet, og ikke minst hva redaktøren, ofte gjennom en eller flere lederskribenter, tenker i forhold til politikk og samfunnsliv.

Fordi, det meste vi forbruker og foretar oss i dagliglivet er et resultat av vedtatt politikk i kommunestyret, i fylkestinget eller på stortinget.

Dessuten har jeg en forkjærlighet for redaktører og deres lederskribenter (som er på oppdrag for redaktøren) som blåser ut en konkret mening på lederplass. Sist jeg leste en slik god og klokkeklar mening i en lokalavis i Telemark, var i Porsgrunns Dagblad tirsdag 19. desember. PD-redaktør Erik Enger, som selv har en årlig lønnsinntekt i underkant av en million kroner, sa klart i fra til nettselskapet Ledes direktører med millionlønn, at den nye nettleia som husholdninger og næringsliv må betale for å få strømmen til husveggen, skal fra 1. januar øke med 20 prosent.

Til orientering er nettselskapet Lede et datterselskap av Skagerak Energi, hvor titalls direktører har alt fra en million kroner i årlig lønnsinntekt til konsernsjefens nesten 4 millioner kroner i lønnsinntekt.

Redaktør Enger i PD mener det er grådighet satt i system at nettselskapet Lede øker nettleia med 20 prosent, når selskapet i fjor hadde et årsresultat etter skatt på 389 millioner kroner.

Det har han helt rett i.

Til orientering fikk morselskapet Skagerak Energi (som er eid med 33 prosent av deg og meg gjennom kommunene Skien, Porsgrunn og Bamble) i 2022 sitt høyeste årsresultat etter skatt noensinne med svimlende 2,2 milliarder kroner. Den nye nettleia fra Lede betyr at en vanlig husholdning i Telemark, som er hovedområdet for energiselskapets strømsalg, må betale ytterlige 2 500 kroner i nettleie årlig som påslag.

Med denne verbale venstre hooken synes jeg redaktøren satte skapet skikkelig på plass. Men det syntes ikke Skagerak Energis konserndirektør for kommunikasjon, Kristian Norheim, også han med mer enn bare millionlønn. I et tilsvar måtte han pirke på noen tall som ikke var korrekt gjengitt, mens han unnlot å debattere den systemiske grådigheten selskapet han er ansatt i utviser overfor vanlige husholdninger, ved å kreve vanlige folk for mer penger for å sende strømmen til folks husvegg.

Det er tydelig at redaktør Enger med denne avislederen, og på vegne av vanlige folk i fylket, gjorde at kommunikasjonssjefen i milliardkonsernet eid av skattebetalerne, satte kaffen i halsen på sitt direktørkontor i «Jabba The Hut» i Porsgrunn. Det er selvsagt ikke kommunikasjonssjefens skyld at nettleia blir dyrere. Det er hans jobb å påse at strømselskapets kunder, du og jeg, ikke daglig setter kaffen i halsen på grunn av strømselskapets uforutsigbare, høye strømpriser og nå altså enda dyrere nettleiepriser.

Det første jeg tenkte på når kommunikasjonssjef Norheim i Skagerak Energi pirket på redaktør Engers presise PD-leder (med en tallfeil), var at nå krangler «rikingene» på millionlønninger i offentlige selskaper om småfolks hverdagsproblemer. Den tanken slo meg fordi Skagerak Energi og Lede er eid av samfunnet, mens avisa PD nærmest er halvveis finansiert av det offentlige gjennom pressestøtten.

Det festlige argumentasjonstrikset redaktør Enger også gjorde i sin hardtslående og gode avisleder var å ramse opp millionlønningene til flere direktører i både Skagerak Energi og nettselskapet Lede, deriblant kommunikasjonssjef Norheims årslønn på i underkant av 1,8 millioner kroner. Jeg mistenker at redaktør Enger også slang på de feite styrehonorarene til Arbeiderpartiets representanter i Skagerak Energis styre og at tidligere varaordfører for Senterpartiet i Skien, Trond Ballestad, sitter i nettselskapet Ledes styre.

Ved at han tok med disse politisk oppnevnte styremedlemmene trakk redaktør Enger helt korrekt inn ytterligere samfunnsaktører på offentlige millionlønninger, og som sper på lønna med feite styrehonorarer. Disse styrevervene i vårt felles eide strømselskap med datterselskaper er til utdeling gjennom såkalt «valg» i representative kommunestyrer. Det betyr at det er ordførerpartiet som får styrevervet, og at det som regel er den politikeren med mest politisk makt og høyest offentlig inntekt som får styrevervet.

I tilfellet Skagerak Energis styre sitter per tiden tidligere Porsgrunns ordfører gjennom 12 år Øystein Beyer og tidligere Skiens ordfører gjennom 12 år Hedda Foss Five, som henholdsvis styremedlem og nestleder i styret. Foss Five hentet ut i fjor 140 000 kroner fra Skagerak Energis styre, mens Beyer hentet ut 110 000 kroner. Begge har gjennom 12 år som ordførere hentet ut millionlønninger som tillitsvalgte for deg og meg.

Likevel, ingen av våre valgte styremedlemmer har hevet røsten når det gjelder Ledes påslag på 20 prosent på den allerede høye og uforutsigbare nettleia. Det skulle tatt seg ut.

Jeg synes redaktør Engers avisleder i PD var på sin plass ved å si ifra at nå har det gått for langt, at det faktisk er grådighet satt i system av nettselskapet Lede, ved at ansatte og styremedlemmer på millionlønninger bare bestemmer at nå må selskapet øke nettleia med 20 prosent. Og de som bestemmer nettleie-økningen for vanlige folk nettopp er dem som holder kjeft og som selv har, eller har hatt, millionlønninger betalt ut av det offentlige.

Jeg fikk en assosiasjon om at det ikke lenger er vanlig folk med vanlige lønnsinntekter som styrer lokalsamfunnet. Derimot politiske ledere, byråkrater, avisredaktører og direktører på millionlønninger som har politisk og byråkratisk kontroll på samfunnsgodene vanlige folk nå må slite for å kunne betale.

Sånn sett er det unaturlig for meg å ha tillit til folk på millionlønninger, at de tenker på meg og andre vanlige folks lommebok, når prisen på et samfunnsgode som strøm og nettleie økes på direktørkontoret eller i styrerommet.

Men jeg har tillit til at PD-redaktøren har vanlige folk i tankene når han deler ut en verbal venstrehook til den offentlige lønnsadelen og deres usosiale hensikter, til tross for at han selv henter ut millionlønn gjennom en avis på offentlig pressestøtte.