Mytteri på Skomvær av Porsgrunn by?

12.01.2024

Hvorfor nyvalgt ordfører Janicke Andreassen nå har tatt parti med mytteristene, forblir for mange en gåte. Det er selvsagt den enkleste veien å gå og tilby rådmann Christiansen sluttpakke som skattebetalerne betaler, slik at det igjen blir ro i organisasjonen. Men det er jo feil vei å gå.

Det er nesten ikke til å tro: gjør toppoffiserene i Porsgrunn kommune mytteri og ulovlig avsetter kapteinen på kommuneskuta i 2024? Akkurat som det verdensberømte, og ikke minst ekle, mytteriet på Bounty i 1789?

Etter å ha lest den gode framstillingen av konflikten mellom toppbyråkratene i Porsgrunn signert journalist Lars Løkkebø i avisa TA fredag 12. januar, må det være noe som er riv ruskende galt med arbeidskulturen i kommunen. Det er kjent at det gjennom generasjoner har vært og fremdeles er «haugkonger» i kommunebyråkratiet, og at disse har gjort og gjør som de vil med folk.

Jeg kan fortelle en liten epistel fra min tid som ansatt i Porsgrunn kommune:

Jeg jobbet i rus- og psykiatri-feltet, og kom uforvarende i konflikt med en kvinnelig kollega. Da jeg ikke fikk rede på hva beskyldningen mot meg gikk ut på, endte det opp med at øverste leder i avdelingen adopterte konflikten med meg. Denne kvinnelige lederen ville heller ikke fortelle meg hva konflikten handlet om, dermed var det bare å finne seg annet arbeid i en annen kommune.

Jeg ble på konflikthåndteringsmøter hundset med og trakassert av den kvinnelige topplederen. Hennes beskjed til meg var klinkende klar: i Porsgrunn kommune er sjefen sjefen, og du Ellingsen gjør som jeg sier.

Hennes lederopplæring, fortalte hun meg, innebar at hennes sjef hadde delegert myndighet over avdelingen til henne, og at jeg igjen hadde å utføre ordre fra henne.

Det samme konflikt-komplekset kan man jo si også om personkonflikten mellom rådmann Rose Marie Christiansen og hennes «sekretærer», kommunalsjefene Tollef Stensrud, Bente Aasoldsen, Hallfrid Os og Per Sortedal. Sistnevnte er konstituert rådmann i Christiansens sykefravær.

Ifølge avisa TA skal det etter at Hallfrid Os ble ansatt ha blitt dårligere arbeidsmiljø i toppbyråkratiet i rådhuset. Og da rådmann Christiansen ønsket å få på plass en ny kommunalsjef med ansvar for økonomi i ledergruppa, ble hun motarbeidet av Hallfrid Os, som hun selv ansatte for halvannet år siden.

At kommunebyråkratiet fungerer best mulig, angår alle innbyggerne i kommunen. Derfor er det også rart at verken aviser eller innbyggere har fått signaler om at rådmann Christiansen fungerer dårlig som toppleder. Jeg har fått høre at hun derimot skal være svært så dyktig og vennlig mot ansatte hun påtreffer.

Rådmann Christiansen klarte det kunststykket å jobbe med tidligere ordfører Robin Kåss. Det forteller at hun må være rundt i kantene og jovial, da ex-ordføreren både kunne være splittende og maktglad i sin omgang med andre.

Hvorfor nyvalgt ordfører Janicke Andreassen nå har tatt parti med mytteristene, forblir for mange en gåte. Det er selvsagt den enkleste veien å gå og tilby rådmann Christiansen sluttpakke som skattebetalerne betaler, slik at det igjen blir ro i organisasjonen. Men det er jo feil vei å gå.

Man må heller se til kommunalsjef for organisasjon og utvikling, Hallfrid Os. Hvorfor ble det bråk i toppledelsen etter at hun ble ansatt? Hvordan kan hun ha klart å «snu» de andre kommunalsjefene mot rådmannen?

På hvilken måte har hun klart å manipulere tydeligvis svake kommunalsjefer til å fremme mistillitsforslag mot rådmann Christiansen, til ordfører Andreassen?

Det er på byråkratvis tydeligvis alvorlige anklager mot rådmann Christiansen få vet hva handler om. Da kommunalsjef Hallfrid Os på eget ansvar skal ha flyttet ut av kontoret sitt i rådmannens stab i rådhuset, må jo det i seg selv ha vært brudd på arbeidsreglementet i kommunen?

Denne arbeidskonflikten lukter manipulering og stikking i rådmannens rygg. Porsgrunn kommunes eget svar på «de lange knivers natt» i rådhuset?

Det er kommunalsjefene som skal omplasseres eller sparkes! Ikke rådmannen! Her må ordfører Janicke Andreassen ta et steg tilbake og få ny kunnskap og oversikt over arbeidskonflikten. Hvis ikke kan hun begå juridisk overgrep mot rådmann Christiansen.

Så må man ha med at det er rådmann Christiansen som av arbeidsgiver Porsgrunn bystyre har fått delegert ledelsesansvar over alle ansatte. Og det bør være rådmann Christiansen som omplasserer eller sparker (med sluttpakke) sine kommunalsjefer hvis de ikke vil samarbeide. Trives ikke kommunalsjefene med rådmann Christiansen som sjef, er det jo bare å finne seg nytt arbeid i en annen kommune.

Det sender et dårlig signal til ansatte får rådmann Christiansen sparken. Da gis det lov for andre ansatte i alle avdelinger i kommunen å stikke sjefen i ryggen og gjøre mytteri på arbeidsplassen.

Det er vel ikke der arbeidsgiver Porsgrunn bystyre ønsker å være? At Porsgrunn kommune er/blir en sjørøverskute i offentlig byråkrati?