Vi er alle like, men noen er likere enn andre

22.01.2024

«Vi er alle like, men noen er likere enn andre». Dette «skjønne» poenget i forfatteren George Orwells roman «Animal Farm» fra 1964 dukker opp med ujevne mellomrom når vi mennesker snakker om hverandre, kritiserer hverandres bevegelsesgrunner, for hvorfor vi gjør som vi gjør.

Det blir skrevet om og hevdet av vanlige folk og kommentatorer i kommentariatet i redaktørstyrte medier som i sosiale medier, at statsminister Jonas Gahr Støres Ap-Sp-regjering er befengt med ulike politiske skandaler. Det er riktig, det.

Grådighet, juks med alt fra reiseregninger til juks med hvor du bor og nå sist juks med innholdet i masteroppgaver levert inn hos ulike universiteter, for å kunne smykke seg med en akademisk grad, har hele befolkningen blitt vitne til.

Det er et ulekkert skue å se at flinke politiske «dyr» på et blunk blir fratatt opparbeidet anseelse, politisk som sosialt. Denne stigmatiseringen av folkevalgte ledere skjer ofte i løpet av noen få dager, klarer noen å grave fram gjemte skjeletter fra skapene deres.

Og, skjeletter vi alle mennesker har og som vi har gjemt innerst i skapet, blir fort en politisk skandale når du frivillig tar på deg en politisk lederoppgave i et samfunn. Gjennom mine år som deltidsstudent ved ulike høyskoler og universiteter for noen tiår tilbake i tid, hadde jeg inntrykk av at altfor mange i en eller annen form jukset seg til en bachelor eller master i en eller annen fagdisiplin.

- Sånn sett: rekk opp hånden den som aldri har jukset med en innleveringsoppgave?

Dagens utdanningssystem legger opp til juks. Alle innleveringsoppgaver gjennom året og hjemmeeksamen legger til rette for juks, ved å kunne omskrive eller stjele gode poenger fra andre digitalt tilgjengelige innleveringsoppgaver. Det var annerledes på 1980-90-tallet da alle eksamener ble gjort på studiestedet, og innlevert til sensor. Uten hjelpemidler, kun med blyant og papir foran deg på pulten. Da måtte alle studenter vise hva de hadde lært i løpet av studieåret. Hadde du ikke tillært deg kunnskap, strøk du på eksamen.

Det at to ministre i Støre-regjeringen har blitt tatt for eksamensfusk handler ikke om at kun politisk valgte ledere som har tilegnet seg en akademisk grad, er juksere. Det er fordi folkevalgte har offentlighetens søkelys på seg, og at det er pressens oppgave å se dem nærmere i korta.

Hadde pressen satt søkelys på eksempelvis «Ola eller Kari Nordmann» og deres akademiske, innleverte eksamensoppgaver, ville sannsynligvis mange såkalte vanlige folk bli tatt for utbredt fusk og fanteri med både bacheloroppgaver og masteroppgaver. Alt handler i dag om kunstig intelligens, og at disse lagde datarobotene klarer å finne fram til alt tenkelig og utenkelig lagret datamateriale. Og, sammenlikne tekster i ulike oppgaver om de har likhetstrekk.

Jeg er sikker på at det ikke er mer juks og fanteri blant folkevalgte og regjeringsmedlemmer, enn hos vanlige folk. Forskjellen er at folkevalgte har selv satt seg i offentlighetens søkelys og gjennom redaktørstyrt presse blir de gransket. Skjelettene i skapet vi har gjemt vi som ikke har framtredende byråkratiske eller folkevalgte oppgaver, vil aldri bli funnet. Derfor er min tanke at folkevalgte og ministrene i Støre-regjeringen og i den tidligere Solberg-regjeringen, kun er et gjennomsnitt av befolkningen i Norge.

«Vi er alle like, men noen er likere enn andre», handler i disse akademiske juksesakene om at minister for forskning og høyere utdanning i Norge, avgått minister Sandra Borch, ville statuere et eksempel med en student som var tatt for plagiat. Denne studenten hadde plagiert en tidligere innleveringsoppgave, skrevet av seg selv.

Og denne politiske handlingen fikk en annen student til å ettergå ministerens masteroppgave, som altså viste seg å være 20 prosent plagiat med andre masteroppgaver hun må ha funnet tilgjengelig på internett.

Som vi mange tenker: reglene som gjelder for vanlige folk, gjelder ikke for meg.

Men der tok hun dessverre skammelig feil. Det er ulike regler for vanlige folk og en minister i regjeringen, bare at disse reglene ikke er nedskrevet noe sted.