Hvorfor skal porsgrunnsborgerne holdes utenfor når toppbyråkratene krangler og bråker med hverandre?

04.01.2024

Det er rart med byråkrater i en kommune: til høyere lønn de har, jo mer blir ansatte under dem ristet og tråkket på når det oppstår uenighet og bråk på arbeidsplassen.

Det samtidig som toppbyråkratene selv ikke kan eller skal røres når de selv bråker med hverandre. Da skal alt hysjes ned og holdes hemmelig. Innbyggerne skal holdes utenfor.

har toppadministrasjonen i Porsgrunn kommune, hvor alle som en hever millionlønn, tydeligvis «ganget» opp mot rådmann Rose-Marie Christiansen. Ifølge lokalavisene PD, Varden og TA ønsker nå Ap-ordfører Janicke Andreassen å konstituere kommunalsjef for teknisk, Per Sortedal, som rådmann i Christiansens sykemeldingsperiode.

For å ta det siste først: rådmann Christiansens private årsaker til sykemelding er bare mellom henne og fastlege/NAV. Men når rådmannen har vært sykemeldt siden andre uka i desember i fjor og skal være det ut januar 2024, uten at innbyggernes tillitsvalgte har informert sine egne skattebetalere om at rådmannen er sykemeldt, er det et brudd på den offentlige informasjonsflyten som skal være mellom tillitsvalgte og innbyggere i en så stor kommune som Porsgrunn.

Ap-ordfører Andreassen og varaordfører Stine Margrethe Stamland fra FrP må fra første stund ha vært informert om krangelen i toppadministrasjonen og bevisst holdt innbyggerne utenfor.

Det er et politisk tillitsbrudd.

Porsgrunn kommune har nå i en måned vært uten administrativ toppleder, og mye kan tyde på at Christiansen har pakket sine private snurrerier fra ordførerkontoret for aldri å vende tilbake. Det er spesielt på flere måter.

Det første: hvorfor har rådmannen latt seg herse med av nære medarbeidere, og ikke fjernet/omplassert kommunalsjefene som krangler med henne? Det er hennes ledelsesstrategi som skal være gjeldende. Det er derfor hun tjener i underkant av 1,4 millioner kroner i året.

Istedenfor har hun selv blitt sykemeldt.

Så lenge rådmannskontoret nå er tomt, må politisk ledelse i kommunen være vel informert og involvert i bråket og valgt side. Hadde rådmannen og ordfører vært samkjørte i det som omtales som uenighet om ledelsesstrategi av kommunen, ville en eller flere kommunalsjefer vært sykemeldt. Ikke rådmannen.

Konsekvensen for innbyggerne er at bystyrets ansettelsesutvalg nå kanskje må gå i dialog med den sykemeldte rådmannen, og betale henne ut med en millionsum for å slutte i jobben.

Det samtidig som ny rådmann/kommunedirektør skal ansettes med minst samme millionlønn.

Innbyggerne betaler, mens politisk ledelse unnlater å informere/hemmeligholder og betaler ut konfidensiell sluttpakke.

Det gagner ikke innbyggerne i Porsgrunn at det er bråk og uenighet i toppadministrasjon i kommunen. Og det gagner heller ikke innbyggerne at det ikke informeres om at det er bråk og uenighet og at administrativ toppleder er sykemeldt og ute av jobben.

Det er bystyret som er arbeidsgiver for rådmannen. Og det er innbyggerne som har valgt (i generalforsamling) sine folkevalgte til å opptre på deres vegne i bystyret. Derfor skal og må innbyggerne raskt informeres om en slik krangel, og når rådmannen blir sykemeldt.

Dette er et tillitsbrudd mellom folkevalgte og innbyggerne, og typisk dårlig politisk kommunikasjonshåndverk fra ordførerkontoret.