Kollaps for eiendoms-pyramidespill i Grenland

14.03.2024

Det er uomtvistelig at eiendomsinvestor og gründer Emil Eriksrød i selskapet Recreate, tidligere R8, er en ualminnelig dyktig og kreativ ung mann med pengetjenegen.

Som eiendomsinvestor, gründer og spekulant i Grenlandskommunene og Østlandet i en årrekke, har han kjøpt opp og utviklet en rekke eiendommer, samtidig som han har igangsatt nye, flotte kontorbygg, som Powerhouse på Vestsiden i Porsgrunn.

Det er ikke måte på hva han han fått til med kun lånte penger når renta var nærmest lik null.

Nå som rentebanen har tatt en ny og endret kurve de to siste årene, har eiendomspyramidespillet hans kollapset. Ikke bare for ham, men også for i underkant av hundre småinvestorer i Grenland som har tapt sparepengene sine på hans børseventyr.

Det er ikke synd på småinvestorene, mange av dem har sikkert råd til å tape sparekroner eller millioner, ser man nøyere på aksjonærlista i selskapet.

Emil Eriksrød satset på børs og vant som privatperson millioner, prestisje og millionærstatus, som han sammen med andre eiendomsinvestorer og utbyggere i Grenland nøt til fulle. Det har i årevis gått rykter om usedvanlig høy sigarføring i eiendomsmiljøet i Grenland, og i dens midte var Emil Eriksrød alltid tydelig til stede.

Nå ser hele hans eiendompyramidespill å gå til helvete, da den første kreditoren har meldt sin ankomst i tingretten. Norion bank, hvor han har store lån, vil kreve Recreate konkurs. Det betyr at det ikke lenger er midler i selskapet, uten bankens pant i eiendommer selskapet eier.

Det er lett å sitte på sidelinja og si «hva var det jeg sa». Eriksrød har tydeligvis vært flink med kjeftamentet og fått med seg privatfolk med penger og finansieringsinstitusjoner til å investere i hans eiendomspyramide. Dessuten, han har i perioder skapt mange hundre arbeidsplasser både under bygging av nye kontorbygg, samt i hans egne selskaper. Det står det respekt av.

Det jeg derimot aldri har forstått er hvordan andre investorer med et utpreget pengetjenegen i Grenland har latt seg lokke med, til å gå inn med oppsparte millioner av kroner i et selskap uten egenkapital. Altså investere tjente penger i et eiendomspyramidespill basert på kjøp og salg av eiendom?

Knapt ei krone har Eriksrød gått inn med i sine egne selskaper som privatperson, alt han har hatt av «egenkapital», er andre belånte eiendommer han har kjøpt opp ved hjelp av vågale banker og finansieringsinstitusjoner og noen private, og lokale, investorer med lang erfaring på børsen.

Det er mange privathusholdninger som sliter i dag, grunnet høy rente. Da mange husholdninger kjøpte dyre elbiler, boliger og hytter for noen år siden var utlånsrenta fra bankene null til en prosent. I dag ligger boligrenta på rundt fem-seks prosent eller høyere. Og, ingen jeg kjenner har foretatt dyre investeringer som ikke tåler rentehopp. Det er jo hasardspill med egen inntekt!

Jeg visste, andre visste, at renta på et tidspunkt ville gå opp, og nå ser vi resultatet av ikke å legge inn en rentestigning i forhold til låneopptaket som ble gjort. Blant annet for Eriksrød, som bygde seg opp når renta var lik null, og i dag har selskapene hans ingen mulighet til å betjene de lånte milliardene.

Det sier seg selv, men for noen gjør det ikke det. Det har aldri vært særlig lurt å satse sparepengene sine på et eiendomspyramidespill.

Mange jeg har snakket med i de årene Eriksrød bygde seg opp som eiendomsmagnat i Grenland, ventet på når eiendomspyramiden skulle gå til helvete. Nå har pyramiden kollapset. Det er trist for Eriksrød som nå taper alle millionene han har bygd opp og tjent inn, det er trist for mange som har investert i eiendomspyramidespillet hans, det er trist for samfunnet som mister arbeidsplasser og skatteinntekter til kommunene. Og det er trist at så mange flinke arbeidstakere i Eriksrøds selskaper har mistet, og vil miste om ikke lenge, jobbene sine. Og, det er trist for Eriksrød selv, som på egenhånd har foretatt en klassereise utenom det vanlige, fra nyutdannet økonom til mangemillionær. Nå kan han ende opp som fallert finansmann med ingenting igjen.

En ting er sikkert. Når kreditorene kravler på ryggen din, ender man som regel opp med å miste alt man har etablert og bygd opp, og gjerne litt til.

For meg som har fulgt Eriksrøds turboliv som eiendomsmagnat gjennom ulike media, var det bare et spørsmål om tid når eiendomspyramidespillet Recreate skulle gå til helvete. Nå ser prognosen dårlig ut for alle selskapene hans, fordi alt han har bygd opp har blitt gjort med lånte, eller «andres» penger. Og når renta går opp hos Norges Bank, går renta nærmest «dobbelt opp» hos utlånsgiverne, og da er sjelden selskapsinntektene store nok til å betjene de store låneopptakene.

Det vet alle som har kjøpt seg bolig.

Dem det er kanskje mest synd om, er journalister i lokalavisene i Grenland. Gjennom mange år har lokalpressen hausset opp Eriksrød og gjort ham til vår egen lokale kjendisvariant a-la Bør Børson. Etter at Eriksrøds eiendomspyramideboble sprakk og hele eiendomspyramidespillet begynte å rakne for et snaut år siden, har de samme journalistene i lokalpressen vært etter ham. Få spørsmål har lokalpressen stilt Eriksrød om hans eiendomspyramidespill i det hele tatt hadde livets rett.

Hvem skal lokalpressen hausse opp som Bør Børson etter Emil Eriksrøds eiendomspyramidespill-kollaps, nå?