De siste årene har vanlige folk med helt alminnelige inntekter blitt vitne til at mange av våre fremste tillitsvalgte i lokalparlamenter som på stortinget har gitt seg selv, og mennesker de omgås med, økonomiske fordeler og andre fordeler som gir makt og prestisje, vi vanlige folk bare kan drømme om.

Kommunepolitikerne våre er mer opptatt av å bygge ut svømmehaller, kulturhus og andre høystatusbygg i kommunen, enn å kjøpe opp og regulere tomtegrunn, slik at boligbyggelaget kan bygge rimelige leiligheter i forhold til vanlige folks økonomi.