Veien til helvete er brolagt med gode intensjoner

28.11.2023

Norge er fortsatt et godt land å leve og bo i, likevel vil jeg påstå av vi har Nord-Europas mest kognitivt svake og udyktige stortingspolitikere (unntatt representantene i partiene Rødt og SV).

Kommentar Espen Ellingsen

Eller, for å si det på en annen måte: veien til (strøm)helvete er brolagt med gode (politiske) intensjoner.

Jeg mistror ikke våre folkevalgte på stortinget. Jeg tror de fleste av dem har som intensjon å utvikle det norske samfunnet til fortsatt å være et godt land å bo i. Men dagens kraftpolitikk, som alle partiene på stortinget unntatt partiet Rødt er ansvarlig for innføringen av, både gjennom Acer-pakkene og tilknytningen til EU, er en villet, idiotisk borgerlig politikk.

Nå har stortingspartiene og deres valgte representanter siden åpningen av strømkablene til Tyskland og England for to år siden selv kjent på lommeboka hvor håpløst denne markedspolitikken fungerer for husholdninger og næringsliv, likevel gjøres ingen ting. Det er derfor forståelig at det ett år gamle partiet Industri- og næringspartiet (INP) har økt tilslutning til sitt parti i hele Norge, grunnet partiets klare svar mot de etablerte stortingspartienes ønske om fortsatt markedsstyring og salg av norsk grønn strøm på ulike børser i Norge og i Europa.

Det samtidig som etablerte partier blør velgere til høyre og venstre, grunnet blant flere politiske saker, norsk ellevill strømpolitikk.

INP vil ta tilbake (som Rødt og SV) politisk kontroll over norsk kraftpolitikk, slik at husholdninger og næringsliv i Norge kan ha forutsigbare, stabile og lave strømpriser, slik at næringslivet igjen kan produsere varer og tjenester og folk fortsatt kan ha en jobb og gå til. Fortsetter denne jojo prisen på strøm, kan vi komme i den situasjonen at folk mister jobbene sine og husholdningene sitter i sin egen stue og fryser.

Det er kommuner og fylkeskommuner og staten som eier mer enn 90 prosent av vannkraftverkene, likevel har vi i skrevne stund Nord-Europas høyeste strømpriser på Sør-Vestlandet og deler av Østlandet. I Nord-Norge er strømprisene mellom 20-30 øre per kwt, grunnet dårlig overføringskapasitet til Østlandet.

Problemet vårt er at de politiske partiene som danner regjeringsposisjonen (les Arbeiderpartiet/Senterpartiets Støre-regjering) på stortinget, samt partiet Høyre, er de samme partiene som har ordføreren og styrer de fleste kommunene.

Det er ingen toppolitikere som brøler mot stortinget i hovedstaden, fordi de fleste lokalt folkevalgte er enige om at dagens markedsstyring, og børs-salg av strøm, tjener innbyggerne i kongeriket så vel.

I morgen (29. november) er høyeste strømpris på Østlandet 365 øre per kwt, før strømstøtte, nettleie og avgifter. Det er hårreisende og en hån mot alle dem som i generasjoner før oss har kjempet og jobbet fram Norge som det landet vi har blitt.

Norge er fortsatt et godt land å leve og bo i, likevel vil jeg påstå av vi har Nord-Europas mest kognitivt svake og udyktige stortingspolitikere (unntatt representantene i partiene Rødt og SV), som fortsatt lar EU diktere norsk strømpolitikk, uten at Norge engang har meldt seg inn i EU.

Når jeg ser stortingspolitikere, ordførere og andre toppolitikere i kommuner uttale seg positivt om norsk strømsystem og dets tilknytning til fantastiske EUs Acer i sosiale medier som i redaktørstyrte medier, lurer jeg faktisk på om vi som samfunn virkelig har valgt de beste blant oss til å være våre fremste tillitsmenn og kvinner.