Julegavetips bokanmeldelser

30.11.2023

Av Ole John Saga, blogger og skribent


Nå nærmer det seg jul, og bøker er fremdeles en populær julegave. Sliter du med å finne ut hvilken bok du du vil gi noen i gave eller som du vil lese selv, så kan jeg på det sterkeste anbefale disse, Alle bøkene er minst like aktuelle i dag som da de ble skrevet:Før jeg leste biografien om Jens Evensen så visste jeg lite om ham. Jeg kan så vidt erindre at jeg så ham på TV da jeg var yngre. Det er Jens Evensen vi kan takke for at Norge er et rikt land, men de færreste vet hvem han var.

Hadde vi i dag hatt politiske ledere av Evensens kaliber så ville Norge vært i gode hender, dessverre så er det motsatte tilfelle. Der Evensen satte Norge og det norske folk først så er dagens politikere av en helt annen art der flertallet av dem kun er ute etter å mele egen kake og tjener helt andre krefter en Norge og det norske folk.

Jeg sier meg helt enig med Jan Kjærstad som sa dette etter å ha lest boken om Evensen: "Det ville ikke være helt urimelig om alle nordmenn, av ren takknemlighet, hadde en byste av Jens Evensen i sine hjem."

"Vet nordmenn at det var Jens Evensen som stod fram og grep muligheten på Norges vegne da det gjaldt som mest, at han er Olje-Norges far, og at ingen annen nordmann opp gjennom tidene har hatt større positiv innvirkning på Norges økonomi og rikdom?

Kjenner nordmenn til at det er Evensens kongstanke som er grunnlaget for at oljen, fisken og mineralene eies av folket og skal beskytte verdier for våre barn og barnebarn, og at det norske Oljefondet er verdens største fond i sitt slag, hvor hver nordmann eier godt over en million kroner hver? Som havrettsminister fikk han tilnavnet «havrettens far».

Navnet fikk han fordi det var han som førte i pennen det som skulle bli den moderne havretten, FNs nye oppdeling av verdenshavene med den økonomiske sonen på 200 nautiske mil, som ga Norge rettigheter til ressursene i havet og havbunnen i et område åtte ganger større enn Fastlands-Norge. Det er denne sonen som sikrer nordmenn nasjonal råderett over både olje, gass og fisk, med andre ord utgjør bærebjelken i Norges moderne velstand. Jo, Norge og verdenssamfunnet har mye å takke Jens Evensen for.

Jens Evensen hadde visjonene, og han grep mulighetene. Han er et eksempel på at en leder kan spille en avgjørende rolle for sitt lands framtid og muligheter."

Boken kan kjøpes som lydbok (mp3) her og som ebok her.Det er ofte etter at man selv har vært utsatt for en narsissist eller psykopat at man fatter interesse for emnet og begynner å lese om det. Da blir det viktig for en å forstå hva det er man har vært borti, hvordan man kunne la seg lure og bli manipulert og hva man kan gjøre for å komme seg ut av deres klør. 


Boken handler om psykopatens ofre, hvordan det oppleves å være i en psykopats makt, og hva man konkret kan gjøre for å komme ut av den vanskelige situasjonen. Forfatterne tar også opp barns situasjon og hvilke konsekvenser en psykopats adferd kan få for dem, mobbing og psykisk vold i arbeidslivet, og hvilken rolle den tredje part i form av hjelpeapparat og andre utenforstående spiller. Bak i boken er en liste over aktuelle hjelpeinstanser. Har litteraturliste.

Man kan kjøpe mp3 versjonen og pocket utgaven her.
Boka Tenåringshjernen gir dyp innsikt i hva som skjer i hjernen når man kommer i tenårene, og knuser alle tidligere myter om denne aldersgruppen. Uvurdelig lesing for alle foreldre, besteforeldre, lærere, leger, psykologer, advokater, dommere, you name it, og ikke minst alle tenåringer. Lettlest, spennende, engasjerende og umulig å legge ifra seg. Boka burde rett og slett vært pensum på ungdomskolen. Terningkast 6.

"Dr. Frances E. Jensen er lege, professor i nevrologi og ekspert på hjernens utvikling – men da barna hennes kom i tenårene, opplevde hun plutselig at hun verken kunne forstå hva som foregikk eller forutsi hvordan de utviklet seg. Det ble startpunktet for en undersøkelse av hva som egentlig foregår i tenåringshjernen.

For det er ikke slik, som vitenskapen lenge antok, at hjernen utvikles ferdig i løpet av barndommen – den er i endring gjennom hele livet. Tenårene rommer en voldsom sårbarhet, men også enorme muligheter, blant annet på grunn av hvilket stadium hjernen er på i utviklingen.

Dette er uunnværlig lesning for alle som har å gjøre med tenåringer. Forfatteren samler den beste tilgjengelige kunnskapen om tenåringshjernens utvikling til en innsiktsfull og lesverdig bok, med blikk for de praktiske problemene som gjerne rammer ungdommer og menneskene rundt dem."

Noe av bokas innhold: Læring, søvn, risikoadferd, tobakk bruk, alkohol, cannabis, harde stoffer, stress, psykisk sykdom, den digitale invasjonen i tenåringshjernen, kjønnsforskjeller, forbrytelse og straff. 

Kjøp den her.Boka burde vært obligatorisk innafor helsevesenet og læreryrket. Lettleslig og viktig bok som passer like mye for lek som lærd.


"Fjerde utgave er gjennomgående revidert for å gi plass til nye forskningsresultater, nye historier og den nyeste kunnskapen om hvilke virkninger tidlig krenkelseserfaring har på kroppens fysiologi og celler. Kjernetemaene fra førsteutgaven i 2005 er i økende grad blitt dokumentert av et flerfaglig forskningsfelt som viser helsefølgene av belastende erfaringer gjennom livet. 

Boken handler om samspillet mellom de tre fenomenene kropp, erfaring og erfaringens betydning. Eller sagt på en annen måte, den handler om medisinens store dilemma: forholdet mellom den objektive, medisinske sannhet og pasientens subjektive erfaringer. 

Forfatterne opplever at klinisk praksis fortsatt ikke tar tilstrekkelig hensyn til dette samspillet. De spør seg om medisinfaget har den rette kunnskapen for å kunne behandle mennesker som har blitt syke av krenkelser. Boken retter seg mot studenter og praktikere innenfor helsefag, medisin og psykologi.

 Forfatterne håper dessuten at personer som selv har blitt krenket, kan ha nytte av boken på to måter: til selv å forstå sammenhenger i eget liv, og til å hjelpe sine behandlere til å forstå hvilke følger erfaringene har fått."

Boka kan kjøpes her. Et lengre utdrag av boka finner du her.


Norske politikere har byttet ut idealisme med ett jag etter profitt, mener forfatter og samfunnsdebattant Espen Ellingsen, og det er lett å si seg enig. Han har skrevet bok om hvordan man kan tjene penger på å være politiker.

Ordet demokrati blir i dag brukt som skalkeskjul av politikere som er mye mer interessert i å mele sin egen kake enn å tjene folket, der de har omkonstruert systemet til å gagne dem selv og ikke dem de er satt til å tjene.

Boka på 80 sider gir leseren særdeles god innsikt i et manipulert politisk system som de færreste dessverre kjenner til. En liten bok vil kansje mange si, men man skal ikke dømme en bok utifra dens sideantall, men utifra dens innhold. Boka til Ellingsen er velformulert og lettlest. En engasjerende og særdeles viktig bok som anbefales på det sterkeste.

Utdrag av boka kan du lese her. Og du kan  maile forfatteren på espelling@hotmail.com hvis du vil kjøpe den.Ethel Forsberg med ni år bak seg som generaldirektør fra Kemikalieinspektionen beskriver maktspillet i kjemi industrien og hvordan den påvirker politikk og økonomi:

"Kynisme og kortsiktig økonomiske interesser tillater å styre forskning og utvikling av hele tiden flere giftige og skadelige kjemikalier. Ett resultat av dette er at vi har tillatt kjemi industrien å forurense miljøet og ernæringen vår. Vi har stilt altfor lave krav til produsentene.

Plastindustrien behøver ikke å finne ut noe om hvor farlige deres produkter er for helse og miljø før de slippes ut på markedet. Den samme industrien behøver heller ikke betale de analyser som myndighetene tvinges til utføre for å følge med på tilstanden i miljøet som disse produktene virker inn på. Plastindustrien har heller ikke behøvd å betale for de vitenskaplige studier som må gjennomføres når det dukker opp mistanker om at et eller flere av deres produkter er skadelige. Den kostnaden må skattebetalerne stå for."

Boken hennes kan kjøpes her.
"Med Journalistikkens uutholdelige letthet har Finn Sjue endelig skrevet et etterlengtet essay om rådende tendenser i norsk journalistikk. Resultatet er blitt et sviende oppgjør. Det finner neppe sin like her til lands. Essayet er personlig, lettlest, spennende, originalt, breddfullt av observasjoner og refleksjoner, og har brodd mot de i mediene som dyrker «klikk-hysteriet». Essayet er ikke et surmaget oppgjør. Det er en drivende god kritikk av lettbent, historieløs og moralistisk journalistikk. Og det er samtidig en kjærlighetserklæring til seriøs, opplysende og underholdende journalistikk. 

Essayet går dypt inn i dagens mediekrise. Sjue mener det er et stort feilskjær å tro at krisen bare handler om ny teknologi og økonomi. Den handler like mye om en langvarig etisk og moralsk krise som redaktører og journalister har skapt. Enkelt sagt, om mangel på elementær folkeskikk. Det digitale paradigmeskiftet setter denne krisen på spissen."

Boken kan kjøpes her.

"Dette er den viktigste boka som er utgitt om norsk skole på mange år.
Boka er en advarsel mot en norsk skolehverdag prega av tester og prøver fra barna er knøttsmå. Drivkraften i dette systemet er hard konkurranse på alle nivåer: mellom elevene, mellom lærerne, mellom skolene og mellom regionene.

Skolene skal styres som fabrikker der elevene er kunder, og produksjonen dreier seg om å skaffe best mulig målbare resultater. Et grunnleggende premiss er mistillit til «arbeiderne», det vil si lærerne, som hele tida antas å sluntre unna, og derfor må de dokumentere alt de gjør, og overvåkes av diverse inspektører på flere nivåer.

Dette systemet er inspirert av det amerikanske og engelske skolesystemet. I Norge er det særlig Handelshøyskolen BI som ideologisk har fremmet disse tankene, og som har skolert rektorer i det nye systemet, godt støttet opp av diverse konsulentfirmaer."

Les mere om dagens skolesystem her. Kjøp boka her.Utdrag fra boka som kan kjøpes her:

"Mens millionærene og milliardærene her i Norge syter og klager, biter en utbrent hjelpepleier med 290 000 kroner i årslønn tennene sammen og går på jobb.
Sykenærvær – at folk går på jobb selv om de er syke – er utbredt, viser studier. Aller mest blant ansatte innen pleie, omsorg og undervisning. Disse oppofrende menneskene setter andre foran seg selv. De har elendig lønn, men karer seg på jobb – fordi de føler de må.
Rikfolkets arroganse har sitt motstykke i sliternes ydmykhet.


Aller mest ydmyke er kvinnene. Blant hjelpepleiere, assistenter, renholdere, sykepliere, bibliotekarer og lærere finnes de underbetalte kvinnene som hver dag går på jobb og skaper det norske velferdssamfunnet vi visstnok er så stolte av. Disse kvinnene har i 30 år holdt ut vedvarende hets fra rikfolkets Høyre og NHO, som henger ut yrkes gruppene i offentlig sektor som ineffektive pengesluk og "sytere".


På Aker brygge flyter champagnen som aldri før.


Det er noe rart med dette landet. De som kunne trenge litt ydmykhet, blir bare mer arrogante.
De som burde kreve sin rett, går ydmykt på jobb og holder kjeft. De misfornøyde millionærers og miliardærers hylekor runger over et arbeidsliv der stille, stille èn etter èn, overbelastede, underbetalte, utslitte kvinner resignerer og går over til en mager uførepensjon.
Mens noen kun har tanke for seg selv, mister andre helsen fordi de kun har tanke for andre."

Flere utdrag fra boka finner du her.
"Sosiale medier og kunstig intelligens er i ferd med å robotisere samfunnet. Ytringsfriheten er «under angrep» og vi styres mot en autoritær verdensorden. Den økonomiske politikken – styrt av 1-prosenterne på Wall Street har ført til et ekstremt gap mellom fattig og rik, og verdens samlede gjeld har vokst fra USD 105 trillioner under finanskrisen i 2007/08 til ufattelige USD 280 trillioner. Økonomisk kollaps virker uunngåelig. Hvordan havnet vi i denne dystopiske virkeligheten? Er den historisk betinget?

Arven etter Napoleon, Kennedy og Tesla

I 1814 tapte Napoleon slaget ved Waterloo, etter at Baron von Rotschild kjøpte gull av Det Østasiatiske Kompani for å finansiere Wellington. Rotschild tok deretter kontroll over Bank of England (BOE). I 1848 utga Marx og Engels «Det kommunistiske manifest», oppskriften på en «verdensrevolusjon». I 1917 ankom Vladimir Lenin Russland etter eksil i Sveits. Med seg hadde han flere millioner dollar som han angivelig fikk av bankierne på Wall Street for å finansiere Bolsjevik revolusjonen. I 1927 planla sentralbanksjefen i BOE, Montagu Norman og sentralbanksjefen i USA, Benjamin Strong kollapsen på børsen i 1929. Begge to representerte de mektigste finansfolkene på Wall Street og i London.

I en radiotale til det amerikanske folk i 1963 advarte president Kennedy om «mørke, monolittiske» krefter med utømmelige ressurser og politisk innflytelse. Kort tid etterpå ble Kennedy skutt og drept.
Tidlig i det 20. århundre mente vitenskapsmannen Nikola Tesla å ha oppdaget såkalt «fri energi», som kunne erstatte fossilt brennstoff. Wall Streets mektigste bankier, J. P. Morgan avbrøt umiddelbart finansiering av Tesla, deretter ble det satt fyr på Teslas laboratorie. Er ovennevnte hendelser uavhengige, eller er det en sammenheng?

For å forstå finansielle og geopolitiske hendelser må vi sette ovennevnte inn i en sammenheng."

Boken kan kjøpes her.

For flere tips og anmeldelser klikk herTa kontakt med oss

Ta kontakt med oss