Høy kvinneandel i Arbeiderpartiet gir ro og nytt politisk samarbeidsklima i Porsgrunn bystyre

05.12.2023

Etter to mannlige Ap-ordførere i Porsgrunn de siste 20 årene har den politiske stormen endelig lagt seg i utvalgene og i bystyret.

Den siste Ap-ordføreren, Robin Kåss, som satt som ordfører gjennom åtte år, var splittende og egenrådig. Det eneste han ikke behersket politisk var å samarbeide med andre. Hans politiske stil ble av flere bystyrekollegaer kalt «kåssokrati», som har sitt utspring i autokrati, som igjen handler om enevelde.

Litt a-la Putins styre i Russland, altså.

Ap-ordføreren før Kåss var byens borgermester. En dyktig tillitsmann. Likevel klarte han det kunststykket å bedra innbyggerne. Øystein Beyer satt som Ap-ordfører i tre perioder og var eksponent for den gamle, dårlige arbeiderpartifilosofien: sitter du i posisjon, bestemmer du alt. Og alt bestemmes på bakrommet hvor gamle Ap-nestorer har stor innflytelse.

Bedraget hans besto i av gjentagen overkjøring av innbyggernes krav om ikke å bygge boliger i Porsgrunnselva.

Nu går alt så meget bedre, gjentok Høyre-politiker gjennom tiår, Kåre Willoch. Av Arbeiderpartiets 13 representanter i bystyret etter kommunevalget i september har ni kvinner kommet inn for partiet.

Den rare, men tydeligvis fornuftige samarbeidsposisjonen som er etablert med FrP, SV og Sp, og med hjelp av INPs fem representanter for å få valgt ordfører og varaordfører, virker for innbyggerne å være god.

Det er det selvsagt ikke stille. Politikk handler om rivninger og uenighet om politiske saker. Men politikk handler mest av alt om muligheter. Mye handler også om personkjemi. Det er tydelig at personkjemien mellom FrPs varaordfører Stine Stamland og Ap-ordfører Janicke Andreassen er god.

De gamle, egenrådige gubbene på Arbeiderpartiets bakrom er ute av den daglige lokalpolitikken, det samme er ex-ordfører Robin Kåss. Da får byens fremste tillitskvinner muligheten til politisk å skinne, og det gjør de til gangs.

Med Arbeiderpartiets gruppeleder Lillian Bergane i spann med ordførerduoen har den politiske trioen tydeligvis klart å rydde opp i dårlig samarbeidsklima i bystyret, så vel som i formannskapet. Kvinnene har tatt grep om både ny politikkutforming og krav til samarbeid med alle partier i bystyret.

Det var nærmest bannlyst i Arbeiderpartiets bystyregruppe tidligere å lytte til opposisjonen. Nå har pipa fått en annen lyd.

Med dagens forholdsvis lille mindretalls Ap-posisjon i Porsgrunn bystyre ser også innbyggerne at å stemme flere partier sterke inn i bystyret, slipper innbyggerne også unna kommende herskesyke, egoistiske og splittende Ap-ordførere.

Nå må Arbeiderpartiet samarbeide med alle partier i bystyret. Det gir politikkutformingen i Porsgrunn ny og etterlengtet dynamikk.