Å være tillitsvalgt handler om tillit, Erna Solberg

20.11.2023

                              Tidligere Høyre-statsminister Erna Solberg (foto: Partiet Høyre)

                                            Kommentar Espen Ellingsen

En borettslagsleder som «snauser» på borettslagets felles midler er en tyv. Når det oppdages mister hen tilliten fra beboerne som valgte hen, og må derfor øyeblikk fratre sitt tillitsverv. En butikkekspeditør som stjeler av kassa, mister jobben på dagen. Butikkeier eller ledelsen i butikken mister med underslaget tilliten til ekspeditøren.

Og, når partilederen i partiet Rødt blir fanget på kamera på Oslo flyplass Gardermoen mens han stjeler et par solbriller, måtte han gå av. Tilliten til hans politiske vurderinger som partileder var med tyveriet fullstendig knust.

Men, en tidligere statsminister i Norge gjennom åtte år som i etterkant av sin statsministerperiode har blitt tatt for inhabilitet og korrupsjon sammen med sin ektemann og tjent til sammen 1,8 millioner kroner på korrupsjonen, kan altså fortsette som partileder.

Partiet Høyre har fremdeles tillit til henne både som partileder og statsministerkandidat til stortingsvalget om snaut halvannet år.

Bjørnar Moxnes har nå blitt ilagt 15 000 kroner i bot for fem nye tyverier etter solbrille-gate på Gardermoen. Han har tydeligvis et kleptomaniproblem og er opplagt syk. Han har selv offentlig innrømmet at han har et problem og at han ikke kan være tillitsvalgt.

Erna Solberg lot sin ektemann Sindre Finnes med viten og vilje handle aksjer på børsen gjennom hennes åtte år lange statsministerperiode. 3 290 ganger. Det til tross for advarsler fra hennes eget kontor. Alle rundt Solberg, og henne selv, visste at alle disse aksjetransaksjonene var i krysningspunktet inhabilitet/korrupsjon, da Finnes hadde tilgang til statshemmeligheter i forhold til mange av selskapene han kjøpte og solgte aksjer i. Finnes veddet også store penger på børsen mot Staten Norge. Såpass godt informert var Finnes om hva Solberg-regjeringen skulle gjøre i forhold til flere store norske selskap.

Erna Solberg har gjennom flere måneder etter at saken eksploderte i media blitt presset fra skanse til skanse. Hun har på direkte-tv og i radioen løyet til sine kollegaer og det norske folk. En rekke ganger. Unnlatt å si sannheten, vridd på sannheten og gjort det vanskelig for media å finne fram i de mange tusen aksjetransaksjonene. Likevel slipper hun unna med det. Nå har hun igjen fått tillit, både fra sine stortingskollegaer og sitt eget partiapparat.

Og stortingsrepresentanter og kommentatorer i pressen synes det er trist og rart at politikerforakten i det norske folk øker for hver en slik inhabilitetssak?

Kan det virkelig være så vanskelig for Erna Solbergs stortingskollegaer og venner i partiapparatet til Høyre og fortelle henne at hun, sammen med sin ektemann, har blitt tatt med buksa på knærne?

Kan det virkelig være så vanskelig for hennes stortingskollega fra Telemark, Mahmoud Farahmand, å fortelle henne at hun gjennom åtte år som statsminister har deltatt i korrupsjon og at hun derfor har mistet innbyggernes tillit?

Mahmoud Farahmand har gjennom valg fått tillit fra velgerne i Telemark. For å jobbe politisk til det beste for nettopp innbyggerne i Telemark. Det innebærer også å jobbe mot inhabilitet og korrupsjon på alle områder i samfunnet på oppdrag fra velgerne.

Nå er stortingsrepresentant Farahmand og hans like i partiet Høyre med å hylle Erna Solberg som deres fortsatte politiske leder, til tross for at hun har opptrådt på en måte folk kaller for et kriminelt forsett: å gi seg selv og sin ektemann fordeler ingen andre kan få.

Erna Solberg er ikke dømt i en norsk rettssal for korrupsjon, men hun er moralsk fordømt i store deler i det norske folk som en korrupt politisk leder.

Det er egne moralske regler som gjelder for mennesker som har samfunnsmakt, og helt andre moralske regler som gjelder for vanlige folk. Det skaper illiberale holdninger i folket, og som skviser det norske demokratiet.- Gå av som partileder, Erna Solberg!- Du har ikke lenger folks tillit.